WBF-TÜRKİYE MODERN TAVLA LİG KURALLARI

2004-02-10

WBF-Türkiye'nin ana faaliyet noktaları olan İstanbul, Ankara, Bodrum, Kdz. Ereğli, İzmir, Edirne, Antalya, Bursa, Kocaeli, Kuzey Kıbrıs, Trakya-Lüleburgaz, Marmaris ve Kuşadası'nda eş zamanlı yürütülen WBF-Türkiye Modern Tavla Ligleri'nden birine kayıt yaptıran tüm katılımcıların aşağıdaki kuralları önceden okudukları ve onayladıkları kabul edilir.

KAYIT VE BAŞLANGIÇ:

Her yeni sezon, ayın ilk günü başlar ve 6 hafta sürer. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından final ve playoff müsabakaları için son bir toplantı ile genellikle 7. hafta sonunda sezon kapanır. Sezon bitişi ile bir sonraki sezonun başlangıcı arasındaki süre kayıt için bırakılan serbest dönemdir. Bu dönemde tüm katılımcılar katılmak istedikleri bölgenin yetkilisi ile irtibata geçerek bir sonraki sezon için kayıt yaptırırlar.
 

Örnek: Şubat-Mart 2004 Sezonu Başlangıcı: 1 Şubat 2004, Pazar.
Şubat-Mart 2004 Sezonu Bitişi: 14 Mart 2004, Pazar.
Şubat-Mart 2004 Sezonu Final Toplantısı: 21 Mart 2004, Pazar.
Nisan-Mayıs 2004 Sezonu için Serbest Dönem: 15-31 Mart 2004.

WBF-Türkiye Modern Tavla Ligleri'nde yer alabilmek için bir oyuncunun WBF-Türkiye Destekçi Kayıt Formu'nu önceden doldurmuş olması şartı aranır. Bunun yanında organizasyon komitesinin dışarıdan oyuncu kabulüne karar verme veya herhangi bir oyuncunun katılım talebini sebep göstermeksizin reddetme hakları saklıdır.
 

YÜRÜTÜM:

Lige kaydolmuş oyunculara ait telefon ve e-posta bilgileri tüm katılımcılara sezon başında teslim edilir. Bu andan itibaren tüm katılımcılar 6 haftalık maratonda rakipleriyle irtibat kurmak, uygun zamanlar yaratarak müsabakalarını programlamak ve programladıkları zamanlarda biraraya gelerek müsabakalarını oynamakla yükümlüdürler.

Taraflar sezonun son haftasına girilene dek müsabakalarını, haftalık toplantılar dışında kendi kararlaştırdıkları bir zaman ve mekanda da oynayabilirler. Fakat bu halde, tarafların ilgili lig direktörünü önceden mutlaka bilgilendirerek onayını almak, müsabakaya başlamadan lig direktörü ile irtibata geçerek aynı anda mekanda bulunduklarını kanıtlayabilmek ve lig bünyesinde bulunan üçüncü bir şahsı da mekana davet ederek müsabakayı gözlemlemesini temin etmek zorunlulukları vardır. Bir üçüncü şahsın bir müsabakaya gözlemci olabilmesi için ilgili lig direktörünün onayı alınarak bu isim taraflarca Seans Kayıt Çizelgeleri'nde “Gözlemci sıfatıyla belirtilmelidir. Lig direktörlerince tertiplenen toplantılarda oynanan müsabakalar için gözlemciye gerek yoktur.

Haftalık toplantılar haricinde oynanan bir müsabakanın geçerli olabilmesi için, o müsabakada tarafların doldurmuş oldukları Seans Kayıt Çizelgeleri'nin ilgili lig direktörüne elden ulaştırılmış olmaları esastır.

Bir oyuncunun, kendi çabasıyla müsabakalarını programlarken bu gayretini zaman kaybetmeden ve mümkün olan her şekilde ilgili bölgenin direktörüne kanıtlaması önerilmektedir. Aksi halde, oynanamamış bir müsabakadan ötürü bu oyuncunun hakları maçlarını tamamlamak için özel bir gayret göstermeyen herhangi bir oyuncuya denktir.

Bir oyuncu, sezon boyunca oynaması gereken toplam müsabaka adedinin maksimum %40'ına tekabül eden adette müsabakayı WBF-Türkiye toplantıları dışında oynayabilir. Geri kalan %60'lık paya tekabül eden adedin WBF-Türkiye toplantılarında oynanması beklenir.

Lig sistemi, 4 ana etapta rayına oturur. Bir bölgede katılımcı adedine göre hangi sezon hangi etabın uygulanacağı, sezon başında oyuncuların bilgisine sunulur. Tüm oyuncuların bu 4 etabın aşağıda belirtilen yürütüm detaylarını biliyor oldukları kabul edilir. Buna göre:

Etap-I: Tüm katılımcılar tek bir grupta toplanarak, sezon sonunda bu grubu birinci tamamlayan oyuncu şampiyon olur.
Etap-II: Toplam katılımcı adedi kura ile ikiye bölünerek A ve B grupları oluşturulur. Sezon sonunda iki grubun birincileri arasında oynanan final müsabakasının galip tarafı şampiyon olur.
Etap-III: Etap-II'nin uygulandığı sezon tamamlandığında A ve B gruplarını belli bir seviyenin üzerinde tamamlamış oyuncular birleşerek I. Küme'yi, bu seviyenin altında kalmış oyuncular ve yeni katılımcılar da II. Küme'yi oluşturur. Her sezon sonunda belli sayıda oyuncu I. Küme'den aşağıya inerken, belli sayıda oyuncu da II. Küme'den yukarıya çıkar. Düşme ve çıkmalarda Playoff ve Playout elemeleri uygulanır. Katılım adedi arttıkça, I. Küme ikiye, II. Küme ise önce ikiye sonra dörde ayrılmak suretiyle Etap-III ilerler.
Etap-IV: IA ve IB gruplarını belli bir seviyenin üzerinde tamamlamış oyuncular birleşerek Altın Küme'yi oluşturur. Her sezon sonunda belli sayıda oyuncu Altın Küme'den aşağıya inerken, belli sayıda oyuncu da I. Küme'den yukarıya çıkar. Düşme ve çıkmalarda playoff ve playout elemeleri uygulanır.

Etap-III'ün oynandığı bir sezonda Altın Küme veya I. Küme'de oynama hakkı olan bir oyuncu, bu hakkını ardışık her üç sezondan birine mahsus olmak üzere dondurabilir. Bu şekilde, o sezon liglerde yer almayıp, bir sonraki sezon yine kaldığı kümeden devam etme olanağı vardır. Oyuncu, bu hakkını kullanmak için kayıt döneminde ücretini ödemek suretiyle sezona kaydını tamamlayıp, kaydını dondurmak istediğini yazılı olarak dile getirmiş olmalıdır.

Tamamlanan müsabakalara ait Seans Kayıt Çizelgeleri ilgili lig direktörüne teslim edilir. Her hafta başında o anki durum WBF-Türkiye resmi sitesi “www.wbfturkey.com 'da ilan edilir.

Sezonun dördüncü haftalık toplantısı öncesinde, her katılımcının o sezon oynaması gereken toplam maç adedinin yarısının 1 eksiği adette maçı tamamlamış olması beklenir (%50-1 Kuralı). Geçerli bir mazeret gösterilmesi halinde esneklik gösterilebilecek bu kuralın ihlali, ligin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerek görüldüğü hallerde bir oyuncunun ihracı ile sonuçlanabilir.

Hangi etabın oynanmakta olduğuna bakılmaksızın, bir sezon sonunda gruplardan düşecek ve çıkacak oyuncu adetleri, o sezonun ilk üç haftası içerisinde, sezona ön kayıt yaptırdığı halde geçerli mazeretsiz henüz hiç maça çıkmamış isimler gruplardan çıkartıldıktan sonra belirlenerek tüm oyunculara bildirilir. Düşen ve çıkan adetlerin ilk hafta belirlenememesinin sebebi, gruplardaki toplam oyuncu adedinin sabit olmayıp, sezonun ilk günlerinde giriş ve çıkışlarla değişiklik göstermesidir.

Sezonun altıncı ve son haftalık toplantısı öncesinde, sezon boyunca oynaması gereken müsabakaların %75'ini tamamlamamış olan oyuncular, olağanüstü haller dışında son hafta toplantısına dahil edilmez ve bu isimler kalan maçlarının tamamını hükmen kaybetmiş sayılırlar (%75 Kuralı). Haliyle bu isimler için son hafta programı da oluşturulmayacaktır.

Örnek: 16 kişilik bir kümede bir oyuncu 15 müsabaka yapacaktır. Buna göre bir oyuncunun;
Sezonun dördüncü haftalık toplantısına iştiraki için %50-1 Kuralı'na göre 8-1=7 müsabaka,
Sezonun altıncı ve son haftalık toplantısına iştiraki için %75 Kuralı'na göre 12 müsabaka,
tamamlamış olması gerekmektedir. Eşikler belirlenirken rakamlar bir üst tamsayıya yuvarlanır.

Sezonun altıncı ve son haftasına girildiğinde %75 eşiğini aşmış oyuncuların eksik kalmış olan müsabakalarının oynanma tarih ve saatleri WBF-Türkiye tarafından atanır. Kendilerine bildirilen tarih ve saatte bulunamayan taraf hükmen mağlup ilan edilir.

Hükmen galibiyet alan bir oyuncunun müsabakayı oynayarak sonuçlandırma talebi halinde lig direktörünce kendisine, müsabakayı oynamak için gerekli çalışmayı oyuncunun kendisi yapması kaydıyla belli bir ek süre sağlanabilir. Hükmen mağlubiyet alan tarafın müsabakayı oynayarak sonuçlandırmayı tek taraflı talep etme hakkı yoktur.

Lig direktörleri son hafta maçlarını programlarken oyuncuların taleplerine uymak durumunda değildirler. Belirlenen saatlere itiraz edilmesi de WBF-Türkiye tarafından uygun görülmez. Bu anlamda yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, tüm oyuncuların müsabakalarını son haftaya bırakmamaya özen göstermeleri esastır.

Olağanüstü hallerde ana direktör, bir bölgede sezon süresinin uzatılmasına veya bazı oyunculara ek süre verilmesine karar verebilir. Bu halde, ilgili tüm oyuncular anında bilgilendirilir. Ana direktörün süre uzatımının zaruretine karar verme hakkı saklıdır, diğer bir deyişle bir mazeretin süre uzatımını gerektirip gerektirmediğine karar verme yetkisi ana direktördedir.

Genel etiğe aykırı bir sebepten ötürü veya %50-1 Kuralı gereğince ihraç olan oyuncuların sezon içinde o ana kadar oynamış oldukları müsabakalar silinerek tüm rakiplerine birer hükmen galibiyet verilirken, %75 Kuralı gereğince ligden çıkartılan oyuncuların sezon içinde o ana kadar oynamış oldukları maçlar korunarak bu isimler sadece kalan maçlarında hükmen mağlup sayılırlar. Herhangi bir şekilde ligden çıkartılan bir oyuncu, bir sonraki sezon ligde yer alma şansını istisnai haller dışında kaybeder.

Liglerde yer alan bir oyuncu, yer aldığı sezonlardan ikisinde, herhangi bir sebepten ötürü sezon boyunca oynaması gereken toplam maç adedinin %75'ini tamamlamadan sezonu kapatırsa, bu şahıs ilerleyen sezonlarda bir daha liglere kabul edilmez. Belli bir süre sonunda ana direktörün şahsi insiyatifi ile bu şahsın liglere geri dönmesi söz konusu olabilir.

Liglerde yer alan bir oyuncu, herhangi bir müsabakasını oynamak için azami gayreti gösterir fakat muvaffak olamaz ise, durumu ilgili lig direktörüne bildirir (azami gayretten kasıt sezon içinde çeşitli zamanlarda çeşitli denemeler yapmaktır, sezonun son günlerinde yapılacak denemeler azami gayrete örnek değildir). Söz konusu maçı herhangi bir sebeple o ana kadar oynamamış olan şahıs, direktörün uyarısı sonrasında bu sorumluluğunu yine yerine getirmez veya kendisine direktör tarafından da ulaşılamaz ise, halihazırda oynamış olduğu tüm müsabakalar da silinerek ligden çıkartılır.

Tüm müsabakalarda, rakipler arasında veya dışarıdan, tarafların konsantrasyonunu dağıtıcı her türlü hareket ve konuşma yasaktır.

Oluşabilecek tüm anlaşmazlıkların ilk muhatabı ilgili lig direktörüdür. WBF-Türkiye uygulamalarının tümünde genel etik yanında iyi niyet kuralları esas olup, lig direktörü bu esaslara göre insiyatif de kullanarak bir karar alır. Bununla birlikte, lig direktörünün yazılı kurallarda geçmeyen herhangi bir karar veya uygulamasına itiraz mümkündür. Bu halde itiraz ana direktörce belirlenmiş olan Danışma Kurulu'nca değerlendirilerek karara bağlanır. Danışma Kurulu kararlarına itiraz mümkün değildir.
 

LİG SİSTEMİ:

WBF-Türkiye Modern Tavla Ligleri'nde, WBF standartlarına uygun Round Robin Eliminasyonu stili uygulanır.

Müsabakalar tüm oyuncular birbirleriyle 1'er kere karşılaşacak şekilde; Altın Küme'de 15 sayı, I. Küme ve II. Küme'de 11 sayı üzerinden oynanır.

Altın Küme'de galip tarafın 16 ve üstü skorlarla bitirdiği müsabakalar için galip tarafın skoru averaj hesabına +16 olarak dahil edilir.

Örnek: 19-12 'lik skorla tamamlanan bir müsabaka 16-12'ye denktir ve +4 averaj getirir.

I. Küme ve II. Küme'de galip tarafın 12 ve üstü skorlarla bitirdiği müsabakalar için galip tarafın skoru averaj hesabına +12 olarak dahil edilir.

Örnek: 16-6 'lık skorla tamamlanan bir müsabaka 12-6'ya denktir ve +6 averaj getirir.

Oynanan her müsabaka taraflara 1'er puan getirir. Galip tarafa ek olarak 2 puan daha yazılır. Hükmen galibiyetler toplam 2 puan değerindedir. Hükmen galibiyet halinde galip tarafa 1 galibiyet ile maç sayısına dair WBF-Türkiye Ortalaması değerinde skor, averaj ve süre yazılır.

Mart-Nisan 2017 Sezonu itibariyle sezon sonu sıralamaları sırasıyla:

  1. Puan Farkı,
  2. Galibiyet Adedi,
  3. Karşılıklı Maç Averajı (Taraflar Arasındaki Müsabaka Sonuçları),
  4. Toplam Sayı Averajı,
  5. Alınan Sayı Adedi,
  6. Toplam Oyun Süresi

baz alınarak oluşturulur.

Hükmen sonuçlanan müsabakalar MT Genel Sıralaması'na dahil edilmemekle birlikte, herhangi bir sebepten ihraç olarak halihazırda oynamış olduğu müsabakalar silinen bir oyuncunun bunlar arasından kaybettikleri, MT Genel Sıralaması'na dahil edilir.

Etap-III ve üzeri modellerde oynanan sezonlarda, sezon sonunda kümeler arası düşme/çıkma adetleri ortalama %40 mertebesinde olup, 10/11 kişilik kümelerde 4'er, 12/13 kişilik kümelerde 5'er, 14/15 kişilik kümelerde 6'şar, 16/17 kişilik kümelerde 7'şer ve 18/19 kişilik kümelerde 8'er oyuncu şeklinde sabittir. Bu adetler arasından kaçının direkt, kaçının playoff/playout yoluyla hareket edeceği ise, etken diğer kümelerin oyuncu adetlerine bağlı olup sezondan sezona değişkenlik gösterebilir.
 

OYUN İÇİ KURALLARI:

Ekipman: Tarafların kendilerine ait 2'şer zar ve 1'er fincanı vardır. Zarlar kesinlikle fincanla atılır.

Seans Kayıt Çizelgesi: Her müsabaka için taraflara birer Seans Kayıt Çizelgesi dağıtılarak, her oyun sonucunda skorlar ve müsabaka sonucunda molalar düşüldükten sonra toplam süre taraflarca kendi çizelgelerine işlenir. Müsabaka sonunda galip gelen taraf, iki SKÇ'yi de direktöre ulaştırmakla yükümlüdür.

Oynama Yönü ve Pul Rengi: Karşılıklı anlaşmayla veya anlaşmazlık halinde maç başlamadan önce zar atılarak büyük atan tarafın oynama yönü veya pul rengini seçmesi yoluyla belirlenir.

Zar Değiştirme: Direktör kararı hariç bir müsabaka boyunca müsabaka başında seçilmiş olan 4 zarın kullanılması mecburidir. Oyun aralarında ve bir maçta en fazla 1'er kere olmak kaydıyla taraflardan birinin talebiyle masaya ait 4 zar tekrar dağıtılabilir. Bu durumda talepte bulunan taraf eldeki 4 zarı aynı fincanda çalkalayarak tablaya bırakır. Rakip birinci ve üçüncü zarı seçer.

Geçerli Atışlar: Taraflar zarları birlikte fincana koyup çalkaladıktan sonra tablanın kendilerine göre sağ tarafına atarlar. Atışın geçerli olması için iki zarın da atışı yapan şahsa göre tablanın sağ tarafının oyun yüzeyine tamamen oturmuş olması şarttır. Pul üstüne gelen zarlar kırık sayılır. Zarlardan birinin veya ikisinin birlikte kırık gelmesi halinde iki zar birlikte fincana konularak atış tekrarlanır.

Açılış Hamlesi: Taraflar her oyunun başında taraflar birer zar atarlar. Büyük zarı atan taraf ortadaki kombinasyonu oynayarak oyuna başlar. Haliyle bir oyunun açılış zarında çift gelmesi modern tavlada söz konusu değildir.

Hamle Yapılması: Oyuncular açık bir şekilde ve tek el kullanarak pullarını yerlerinden oynatırlar. Barda bir pul varsa (kırık), başka bir pulla oynamadan önce bu pul oynanmalıdır, yani ilk olarak kırık girilmelidir. Atılan iki zar üzerindeki rakamlar istenilen sırayla oynanabilir. Mümkün olduğu sürece iki zar da oynanmak zorundadır. Gelen zarlardan sadece birinin oynanabilmesinin mümkün olduğu hallerde büyük olan zar oynanır.

Hamlenin Tamamlanması: Bir oyuncu, hamlesini tamamladığını kendine ait zar çiftini tabladan kaldırarak gösterir. Diğer bir deyişle, oyuncu zarlarını tabladan kaldırana kadar pullarını istediği gibi hareket ettirebilir. Dokunulan pulu oynama zorunluluğu yoktur ve taraflar zar atmadan önce rakiplerinin hamlelerini tamamlamalarını beklemelidirler.

Hatalı Hamleler: Oyuncu, hatalı bir hamleye rakibinin dikkatini çekmek kaydıyla göz yumabilir veya tüm hamlenin doğru olarak baştan oynanmasını talep edebilir. Yanlış oynanan bir hamleden sonra vido çekmek(kübü çevirmek) veya zar atmak bu hamleye göz yumulduğunu gösterir, bu andan itibaren hamle geçerlidir, geri alınmaz.

Zamansız Hareketler: Bir oyuncu hamlesini henüz tamamlamamışken rakibi zar atar veya küp aksiyonuna girerse insiyatif hamlesini halen tamamlamamış taraftadır. Atışı veya vido hamlesini geçerli kabul ederek hamlesini buna göre değiştirebilir veya zar atışının tekrarlanmasını talep edebilir. Hatalı bir hamle üzerinde zar atıldığı andan itibaren (zarlar kırık geldiyse veya hala dönüyor olsalar bile) bu hamle geçerlilik kazanır, geri alınmaz.

Başlangıç Dizilişinde Hata: Yanlış başlangıç pozisyonu oyunun beşinci zarı atılmadan önce düzeltilmelidir. Aksi takdirde hatalı diziliş o andan itibaren geçerli hale gelir. 15 puldan fazla pulla oynamakta olan bir oyuncunun rakibi, kendi seçtiği bir pulu oyundan çıkartabilir veya oyunun sonuna kadar olduğu gibi devam edilmesini talep edebilir. 15 puldan az pulla (toplarken hariç) oynamakta olan bir oyuncunun rakibi, eksik olan pulları herhangi bir haneden oyuna sokabilir (kırık dahil) veya oyunun sonuna kadar olduğu gibi devam etmesini talep edebilir. Mars veya katmerli mars(backgammon) geçerliliğini koruyacaktır.

Kırık ve Toplanmış Pulların Yerleri: Kırılmış olan pullar, girmeyi beklerken bar üzerinde bulunmalıdır. Toplanmış pullar ise oyunun sonuna kadar tüm oyun yüzeyinden ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.

Vur-Kaç Hamleleri: Vur-Kaç hamleleri yapmak serbesttir.

Katmerli Mars: Taraflardan biri pullarının tamamını toplayarak oyunu bitirdiğinde rakibin en az 1 pulu halen oyunu tamamlayan tarafın evinde kalmış veya kırık ise kazanan taraf Katmerli Mars ile 3 sayı kazanır.

Vido Kübü: Tüm müsabakalarda vido kübü kullanılır. Küp her oyunun başında 64´ü gösterecek şekilde ortaya konur. Oyunun herhangi bir anında taraflardan biri, kendisini avantajlı pozisyonda görerek, sıra kendisinde ve henüz zar atmamışken kübü kullanabilir. Kübü kullanmak isteyen taraf, kübü ortadan alarak 2'yi gösterecek şekilde rakibinin önüne sürer. Taraflar, sadece hamle sırası kendilerindeyken vido çekebilirler ki, bunu zar atmadan önce yapmaları gerekmektedir (zar kırık gelmiş olsa dahi atılmış sayılır).Ortadaki veya kendi tarafındaki kübe dokunmak, vido önermiş sayılmaya yeterlidir.

Kübü Kabul ve Red: Rakip dezavantajlı konumda olduğunu düşünüp kübü reddederek oyunu bırakabilir. Bu durumda kübü öneren taraf 1 oyun kazanmış olur ve bir sonraki oyuna geçilir. Rakip avantajlı konumda olduğunu düşünüp küp önerisini kabul de edebilir. Bu durumda 2'ye çevrilmiş kübü alarak kendi tarafına koyar ve oyun kaldığı yerden devam eder. Oyunun devamında küp kimin tarafındaysa oyunu bir üst pota katlamayı önerme hakkı da o taraftadır. Oyun içindeki ilerleyişe göre küp 2'den 4'e, 4'den 8'e, 8'den 16'ya, 16'dan 32'ye ve 32'den 64'e katlanabilir.

Puanlama: Bir oyun tamamlandığında kazanılan oyun (1 sayı), mars (2 sayı) veya katmerli mars (3 sayı), kübün oyun sonunda gösterdiği rakam ile çarpılarak oyunu alan tarafın kaç sayı kazandığı belirlenir.

Örnek: Küp 4'ü gösterirken oyun kazanan taraf 4 x 1 = 4 sayı kazanmış olur.
Küp 2'yi gösterirken katmerli mars kazanan taraf 2 x 3 = 6 sayı kazanmış olur.
Küp 8'i gösterirken mars kazanan taraf 8 x 2 = 16 sayı kazanmış olur.

Crawford Kuralı: Crawford Kuralı tüm müsabakalarda geçerlidir. Bu kurala göre, maç sayısı oyununa ilk kez erişildiğinde (Ör: 9 oyunluk bir maçta ilk kez taraflardan biri 8'e ulaştığında), küp sıradaki oyun boyunca iki oyuncu tarafından da kullanılamaz ve sadece bu oyuna özgü olarak tabladan kaldırılır. Bu oyuna Crawford Oyunu (Küpsüz Oyun) denir ve skor olarak geriden gelen tarafın bu oyunu almayı başarması halinde ilerleyen oyunlarda küp tabladaki yerine geri konularak küp kullanma kuralları normale döner. Bu kurala aykırı davranış ve hatanın müsabaka tamamlanmadan farkedilmesi halinde küp pozisyonu ve skor Crawford Kuralı gereği olması gereken şekilde düzeltilir.

Mola Alınması: Taraflar, 13 ve üzeri sayılık müsabakalarda bir maç boyunca ikişer defa, 11 ve daha az sayılık müsabakalarda ise bir maç boyunca birer defa mola alabilirler. Molalar sadece oyun aralarında kullanılabilir ve süreleri 5'er dakikadır. Molalar SKÇ'lere yazılmak kaydıyla toplam müsabaka süresinden düşülür.

WBF-Türkiye'nin Türkiye'de modern tavlayı tanıtıp yaygınlaştırma projesinin bir etabı olan WBF-Türkiye Modern Tavla Ligleri, Dünya Modern Tavla Federasyonu "WBF" Türkiye Temsilcisi sıfatıyla Arda Fındıkoğlu organizasyonunda Antalya, Bodrum, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kdz.Ereğli, Kuzey Kıbrıs, Lüleburgaz ve Marmaris'te Merkez Organizasyon Ekibi ([email protected]), Ankara'da lig direktörleri Cemalettin Karakütük&Zafer Önder ortaklığı ([email protected] & [email protected]), Kocaeli'de lig direktörleri Güral Bulut&Tunç Sökmener ortaklığı ([email protected] & [email protected]) ve Kuşadası'nda lig direktörü Ümit Bata ([email protected]) tarafından uluslararası WBF standart ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmektedir. Yaşanabilecek tüm itirazları Arda Fındıkoğlu başkanlığındaki Merkez Danışma Kurulu değerlendirir. Bu kurulun üyeleri Abdullah Sorgüven, Cumhur Bektüre ve Kamil Zafer Akbıyık olup, kararlar oy birliği ile alınır. Ligde alınan skorlar “ELO Rating” ve “Ustalık Puanı” formülleri kullanılarak oluşturulan MT ve UP genel sıralamalarına dahil edilir. WBF-Türkiye Organizasyonu, tüm katılımcılara başarılar diler.Kayıt Giriş
Sifremi unuttum!

E-Mail Doğrulama

Kayıt Giriş
Şifreniz mail adresinize gönderilecektir.
Kayit