WBF ULUSLARARASI TURNUVA KURAL VE PROSEDÜRLERİ

2003-08-30

1.0. ÖZELLİKLER

1.1. AÇIKLAMA

WBF Uluslararası Turnuva Kural ve Prosedürleri, oyunlarda ortaya çıkabilecek tüm olası durumlara karşı bir düzenleme getirmemektedir. Bu gibi durumlarda Turnuva Direktörü ve Turnuva Komitesi'nin yargıda bulunma ve kurallara uygun olmak kaydıyla karşılaşılan problemin daha önceki örneklerinde bulunan çözümlere uygunluk ve adalet ilkelerine aykırı olmayan kararlar verme hakları saklıdır. (Ör: Bir oyuncu veya izleyicinin turnuvada uyması gereken davranış kuralları ile ilgili bugüne kadar kabul görmüş genel standartların ihlali.) Olası bir anlaşmazlık durumunda komite kararı son ve geçerli olandır. Bu tüzükte geçen kuralları, direktör ve komite dahil hiçkimse değiştiremez. Herhangi bir ihlalde, gerekli disiplin önlemlerinin (uyarı, uzaklaştırma veya tekrar halinde ihraç) alınabilmesi için WBF Merkezi haberdar edilmelidir. (Bkz. Yorumlar)

1.2. TANIMLAR

Sponsor Kuruluş: WBF tarafından onaylı, turnuvanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasını ve ödül olarak karşılanacak meblağın karşılanmasını üstlenmiş olan kişi veya kişilerdir.

Direktör: WBF tarafından tanınmış olan, gerektiğinde asistan(lar)ının yardımıyla turnuvanın ana yöneticiliğini yürüten, konu hakkında bilgili ve oyunlarla alakasız olan kişidir. Turnuvada oyuncu olarak yer almaz.

Turnuva Komitesi: Turnuvanın en üst yetkiye sahip organıdır. Komite Başkanı tarafından temsil edilir, anlaşmazlık durumlarında ve kura çekiminin denetlenmesinde son kararı veren mercidir.

Turnuva Programı (Davetiye): Turnuvadan önce tüm potansiyel katılımcılara dağıtılan, içinde format ve yarışma şartlarının da açıklandığı programdır.

Eşleşme Tablosu: Maç atamaları ve sonuçlarının resmi kayıtlarının yapıldığı tablodur.

İlan Panosu: Resmi haberler ile direktör ve komite kararlarının yazıldığı panodur. Turnuva Direktörü ve Komite Başkanı'nın isimleri turnuva programında önceden belirtilmiş olmalıdır. Turnuva bünyesinde bulunması şart olan ve katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşan komite üyelerinin isimleri, kura çekiminden önce en kısa zamanda İlan Panosu'na yazılmalıdır.

1.3. KAPSAM

Aksi belirtilmedikçe, genel kabul gören tavla kuralları geçerlidir.

1.4. EKİP

Direktör, turnuvanın ana yöneticiliğini yürüten, konu hakkında bilgili ve oyunlarla alakasız kişidir. Gerektiğinde asistanlarının yardımına başvurur. Direktör ve asistanları, WBF tarafından tanınmış olmalıdır, oyunlarla alakasız olmaları gerektiğinden turnuvaya oyuncu olarak katılamazlar. Direktör, daima turnuva mekanında bulunmalıdır. Herhangi bir beklenmeyen zorunlu mekandan ayrılma durumunda yerine vekaleten Direktör Yardımcısı bakar.

1.5. KATILIM YETERLİLİĞİ

Direktör, komitenin ikazı ile herhangi bir kişinin turnuvaya katılımına sebep göstermeksizin izin vermeyebilir, şike gibi hallerde sebep göstermek kaydıyla oyuncuyu turnuvadan diskalifiye edebilir. Ayrıca, WBF Merkez Disiplin Kurulu'nca hakkında soruşturma yürütülmekte olan veya yasaklı oyuncuların katılımını da engellemekle yükümlüdür. Katılımcıların istedikleri kategoride yarışabilme serbestlikleri vardır; yaş, ırk, cinsiyet, vb. sınırlamaları yapılmaz. Değişik kategorilerdeki oyuncular, değişik maç uzunlukları ile korunurlar. Şöyle ki;

Beginner -> Vido yok, 3 veya 5 maçın en iyisi. (Swiss Model gibi)

Novice -> Vido yok, maksimum maç uzunluğu 5 oyun, mars geçerli, katmerli mars   (backgammon) geçersiz. (Türk stili gibi)

Limited -> Vido yok, maksimum maç uzunluğu 5 oyun, mars ve katmerli mars (backgammon) geçerli. (Güney Amerika stili gibi)

Intermediate, Advanced -> Birinci tur maçları maksimum uzunluğu 7 veya 9 oyun.

Championship -> Birinci tur maçları maksimum uzunluğu 11 oyun.

Master -> Birinci tur maçları minimum uzunluğu 13 oyun.

(Bkz. Yorumlar)

1.6. YARDIMCI EKİPMANLAR

Oyunlar sırasında hiçbir oyuncu elektronik, mekanik veya yazılı (skor ve hamle kayıtlarını tutmak hariç) bir yardımcı ekipman kullanamaz. Oyuncular, rakiplerinin kulaklık takmamasını talep edebilirler. Oyunlar sırasında cep telefonları kapalı halde bulundurulmalıdır. Bu kurala aykırı hareket eden oyuncular turnuvadan ihraç edilerek her türlü mükafat hakları ortadan kalkar. 

1.7. DİL

Resmi turnuva dil(ler)ine Turnuva Komitesi karar verir. Karar alındıktan sonra, bir maç boyunca oyuncuların seyircilerle veya seyircilerin kendi aralarında turnuva dil(ler)i dışında herhangi bir dilde konuşmaları yasaktır.

1.8. İZLEYİCİLER

İzleyiciler bir maçı gözlemlerken kesinlikle sessiz olmalıdırlar. Hatalı oynanan bir hamleye dikkat çekme veya hamleler hakkında yorum yapma hakları yoktur. Oyuncular, hiçbir sebep göstermeksizin herhangi bir izleyicinin maçlarını izlememesini direktörden talep edebilirler. İzleyiciler, şüphelendikleri olası bir şike durumunu direktöre bildirmekle yükümlüdürler. Bunun dışında direktör veya komitenin talebi olmadan herhangi bir fikir belirtemezler. Bir seyirciden rahatsız olan oyuncu direktörü çağırmalıdır. Eğer bir oyuncu rakibinin bir seyirciden yardım aldığını kanıtlarsa, o rakip ve seyirci diskalifiye edilerek o ana kadarki kazançları ile her türlü mükafat hakları ortadan kalkar.

1.9. FORMAT

Turnuvada uygulanacak olan tüm formatlar, önceden Turnuva Programı'nda belirtilmelidir. Kuralar umumi olmalı ve WBF komite üyesi veya en az 1 adet kura ile alakasız oyuncu gözetiminde elle (bilgisayar kullanılmamalı) ve rastgele çekilmelidir. Kuralarda çıkan eşleşmeler kesindir, bu eşleşmelerde herhangi bir oynama yapılamaz. Bu yönde hareket eden direktör uyarılır veya diskalifiye edilebilir. “Yağlı Kağıt” kullanılamaz, isme göre herhangi bir ayrım yapılmaz. Kuraya katılım ücretlerini ödemiş olan kesin kayıtlı oyuncular katılabilirler. Direktör yapılacak ödemelerden sorumludur, kaydını yaptırdığı halde mekana gelmeyen oyuncuların paylarını toplam meblağdan düşemez. Geç katılımlar için ayrılmış olan sayılı haneler, hükmen mağlubiyet için yeterli sayıda penaltı puanı için gereken sürenin dolmasıyla “bye” olarak değiştirilir. Bu süre aşılmadan yapılan geç katılımlarda oyuncuların geç katılım için ayrılmış olan hanelerden hangisine yazılacağı rastgele kurayla belirlenir.

Teselli Kademesi Otomatik İlerleyen tarzda (özel WBF sistematiği kullanılarak) veya Basit İlerleyen tarzda yürütülür. Şöyle ki;

1. Birinci günün ana kademe mağlupları, elle çekilen rastgele kura ile ve gerekli sayıda “bye” ataması yapılarak Eşleşme Tablosu'nun üst yarısına yazılırlar,

2. İkinci günün ana kademe mağlupları, ödül kazanmış olanlar hariç tutularak Eşleşme Tablosu'nun alt yarısında ve turlar ilerledikçe ileri noktalarda olmak üzere kendilerine yer bulurlar,

3. İlerleyen Teselli Kademesinin final maçı, Eşleşme Tablosu'nun iki yarısının (alt ve üst) galipleri arasında oynanır. İlerleyen Teselli ve Son Şans kademelerinin standart formatları, turların rastgele eşleşmelerle ilerlemesini kendiliğinden sağlayacaktır.

(Bkz. Yorumlar)

2.0. DÜZENLEMELER

2.1. MEKAN

Direktörün özel izni olmadığı sürece, tüm maçlar Eşleşme Tablosu'nda belirlenen rakiplerle önceden belirlenmiş turnuva mekanında oynanır. Genellikle turnuva mekanında sigara içilmesi yasaktır.

2.2. SÜRE

Tüm maçlar belirlenmiş olan saatte, aynı anda başlatılır. Direktör, 15 dakikalık gecikme süresini dolduran bir oyuncunun rakibine +1 penaltı puanı yazar. Her ek 5 dakika için +1'er puan daha verilir. Maç sayısının yarısı değerinde skora ulaşıldığında oyuncu hala namevcut ise hükmen mağlup ilan edilir. Olası penaltı puanı cezalarına maruz kalmamak için, bir oyuncu turnuva mekanından 10 dakikadan fazla ayrılacak olursa kesinlikle direktörü haberdar etmiş ve onayını almış olmalıdır.

2.3. MOLALAR

Oyuncular, sadece oyun aralarında ve bir maç boyunca en fazla 2 kere mola alabilirler. Mola süreleri 5'er dakikadır (yarı final ve final maçlarında 10'ar dakika). Mola süresinin aşılması halinde, her 5 dakikalık gecikme için direktör kararıyla rakibe +1 penaltı puanı verilebilir veya bu süre oyuncunun ilerideki mola haklarından kesilebilir.

2.4. YAVAŞ OYUN

Oyuncuların oyunlarını yeterli süratte oynamaları beklenmektedir. Direktör, kendi isteğiyle veya taraflardan birinin talebi sonucunda maça bir tamamlanma zamanı ile saat atayabilir. Eğer direktör bir tarafın maçı yeterli süratte yürütmediğine kanaat getirirse uyarı cezası verebilir. Yavaş oyun devam ettiği takdirde yavaş oyuncunun rakibine +1 penaltı puanı yazılabilir.

2.5. RAKİPLERARASI ANLAŞMA

Hiçbir oyuncu bir oyun veya maç üzerinde rakibiyle anlaşma yapamaz. Tüm maçlar, taraflardan biri kendilerine bildirilmiş olan maç sayısına ulaşana kadar oynanmaya devam eder. Oyuncular kendi aralarında başka bir maç sayısı için anlaşamazlar (Örneğin 5 oyunluk olarak bildirilmiş bir maçı 9 oyunluk oynamaya karar veremezler). Hatalı maç sayısında oynanan maçların düzeltilme yoluna komite karar verir.

2.6. GÖZLEMCİLER

Direktör, kendi isteğiyle veya taraflardan birinin talebiyle maçın bir gözlemci eşliğinde oynanmasına karar verebilir. Gözlemci, her iki tarafı da, rakibin kural dışı hareketlerine karşı koruyabilecek yetkinlikte olmalıdır (hatalı hamleler hariç).

3.0. HAZIRLIKLAR

3.1. EKİPMAN

Oyuncular, organizasyon tarafından kendilerine sağlanmış olan zar ve fincanları kullanmak zorundadırlar. Bunun yanında bir oyuncu, var olduğu ve Direktör tarafından onaylandığı sürece maçta hassas zar (diğerlerinin üstünde) ve/veya dudaklı fincan (dudaksız fincanın üstünde) kullanılmasını talep edebilir.

3.2. TERCİHLER

Gerekiyorsa, pulların oynanma yönü, ekipmanlar, pul rengi ve oturma konumu, maç başlamadan önce büyük zarı atan karar vermek suretiyle oyuncular arasında kararlaştırılabilir. Taraflar birer zar atarlar, büyük atışı yapan taraf istediği tercihleri yapar.

3.3. ZAR DEĞİŞİKLİKLERİ

Direktör, herhangi bir anda bir masada ekipman değişikliği yapılmasını isteyebilir. Bunun dışında, masada önceden seçilmiş olan 4 zarın kullanılması mecburidir. Taraflar, bu 4 zarı kendi aralarında anlaşarak başka zarlarla değiştirme hakkına sahip değildir. Direktör, bu kurala aykırı davranan bir oyuncunun rakibine +1 penaltı puanı yazılmasına veya daha büyük cezalara karar verebilir. Direktör, herhangi bir anda kendi isteğiyle veya oyun aralarında ve bir maçta en fazla 2 kere olmak kaydıyla taraflardan birinin talebiyle zarları değiştirebilir. Taraflardan biri, oyun aralarında olmak kaydıyla masaya ait 4 zarın tekrar dağıtımını talep edebilir. Bu durumda talepte bulunan taraf eldeki 4 zarı aynı fincanda çalkalayarak tablaya bırakır. Rakip birinci ve üçüncü zarı seçer.

4.0. OYUNUN OYNANIŞI VE KURAL DIŞI HAREKETLER

4.1. RASTGELE ATIŞLAR

Zar atmanın amacı rastgele rakamlar yakalamaktır, bunun dışındaki amaçlar hem tavla kurallarına hem de bu oyunun ruhuna aykırıdır. Meşru bir atış, iki zar birlikte fincana konup, kuvvetlice çalkalandıktan sonra (3 kereden az, 5 kereden fazla olmamalı) barın sağ tarafına eşzamanlı bir şekilde atılmalarıyla gerçekleşir. Zarlar görülebilir bir yükseklikten atılmalı, tabla yüzeyine çarptıktan sonra yuvarlanarak kendiliğinden durmalıdır.

4.2. GEÇERLİ ATIŞLAR

İki zar da oynama yüzeyi üzerinde, barın sağ tarafında, düz bir şekilde (kırık değil) durmuş ise atış geçerlidir. Aksi halde tekrar zar atılır.

4.3. HAMLE

Oyuncular açık bir şekilde, tek el kullanarak pullarını yerlerinden oynatmalıdırlar. Barda bir pul varsa (kırık), başka bir pulla oynamadan önce bu pul oynanmalıdır, yani ilk olarak kırık girilmelidir. Rakibin hamle sırası boyunca bir oyuncu zarlara ve pullara dokunamaz. Uygun hamle prosedüründen olacak sapmalar, tartışmalı hallerde aleyhte kararla sonuçlanabilir.

4.4. PULLARIN KALDIRILMASI

Kırılmış olan pullar, girmeyi beklerken bar üzerinde (rakibe ait tarafın tam ortasında) bulunmalıdır. Toplanmış pullar ise oyunun sonuna kadar tüm oyun yüzeyinden ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir. Bu prosedürleri takipteki yanlışlar, tartışmalı hallerde aleyhte kararla veya mağdur olan tarafın gördüğü zararın telafisiyle sonuçlanabilir.

4.5. ZARLARIN KALDIRILMASI

Oyuncular, zarlarını tabladan kaldırmak suretiyle hamlelerini tamamlamış olurlar. Rakibin dikkatini çekmek kaydıyla bir oyuncu, hamlesini yapmaya engel bir konumda duran zarı, tabla üzerinde sürüklemek kaydıyla yerinden oynatabilir. Hamlesini tamamlayan oyuncu, zarlarını gösterdikleri rakamlar değişmeyecek şekilde tabladan kaldırıp bekler ki; olası bir anlaşmazlık durumunda atılmış olan zar kontrol edilebilsin. Rakip zarını attıktan sonra oyuncu elinde bekletmekte olduğu kendi zarlarını fincanına, fincanını da masaya koyar (fincan masa seviyesinden aşağıya kesinlikle indirilemez) ve hamle sırasını beklemeye başlar. Rakibin hamlesi boyunca zarlara ve fincana dokunmak, fincanı sallayarak rakibi rahatsız etmek yasaktır.

4.6. ZAMANSIZ HAREKETLER

Tüm zamansız hareketler (zar atılması veya küp aksiyonu) geçerlidir, geri alınamazlar. Buna karşılık, daha hamle sırasını tamamlamamış veya vido aksiyonu tasarlamakta olan bir oyuncu, hamlesini zamansız hareket etmiş olan rakibinin attığı zarı veya vido aksiyonunu önceden bilerek yapma hakkına sahip olur, zamansız atılmış olan zarı kabul edebilir veya tekrar atılmasını talep edebilir.

4.7. BAŞLANGIÇ DİZİLİŞİNDE HATA

Yanlış başlangıç pozisyonu oyunun beşinci zarı atılmadan önce düzeltilmelidir. Aksi takdirde hatalı diziliş o andan itibaren legal hale gelir. Bir oyun sırasında 15 puldan fazla pulla oynamakta olan bir oyuncunun rakibi, kendi seçtiği bir pulu oyundan çıkartabilir veya oyunun sonuna kadar olduğu gibi devam edilmesini talep edebilir. 15 puldan az pulla (toplarken hariç) oynamakta olan bir oyuncunun rakibi, eksik olan pulları herhangi bir haneden oyuna sokabilir (kırık dahil) veya oyunun sonuna kadar olduğu gibi devam etmesini talep edebilir. Mars veya katmerli mars(backgammon) geçerliliğini koruyacaktır.

4.8. HATALI HAMLELER

Oyuncu, hatalı bir hamleye karşı tarafın dikkatini çekmek kaydıyla göz yumabilir veya tüm hamlenin doğru olarak baştan oynanmasını talep edebilir. Yanlış oynanan bir hamleden sonra karşı tarafın vido çekmesi(kübü çevirmesi) veya zar atması bu hamleye göz yumulduğunu gösterir, bu andan itibaren hamle geçerlidir, geri alınmaz.

4.9. OYUNUN TAMAMLANMASI

Vidoya karşı pas ile tamamlanma veya temasın kalmadığı pozisyonlarda oyun, mars veya katmerli mars şeklinde bırakmalar dışında tüm oyunlar, taraflardan biri son pulunu da toplayana kadar devam etmelidir. Hiçbir oyun yarıda kesilemez, tekrar oynanamaz, anlaşmayla bırakılamaz. Maçlar taraflara önceden belirtilmiş olan uzunlukta oynanmalıdır.

4.10. SONUCUN RAPOR EDİLMESİ

Bir maçın final skoru, maç tamamlanır tamamlanmaz galip gelen oyuncu tarafından yetkili şahıslara rapor edilir. Yetkililer, rapor edilen sonucu onaylayıp Eşleşme Tablosu'nda yerine kaydederek ilan ederler. Sonucun doğru kaydedilerek ilan edilip edilmediğinin kontrolü de yine galip oyuncunun sorumluluğundadır. Sonucun yanlış ilan edilmiş olması durumunda, zamanında müdahele ile ancak iki oyuncu da bir sonraki maçlarına başlamamış oldukları takdirde düzeltme yapılabilir.

5.0. PUANLAMA / VİDO

5.1. SKOR KAYDI

Her oyuncu, maç boyunca skor tutmakla ve her oyunun başında kendisindeki skoru rakibininkiyle karşılaştırmakla yükümlüdür. Skordaki herhangi bir anlaşmazlık durumunda, skor tutmayan oyuncu dezavantajlı olacaktır.

5.2. KÜBÜN BAŞLANGIÇ DURUMU

Kübün, her oyunun başında “64” yüzü yukarı bakıyor olacak şekilde tablanın ortasında durduğundan emin olmak oyuncuların yükümlülüğündedir. Bu durumda kübün değeri “1”'dir. Anlaşmazlık durumunda, kübün o andaki pozisyonu ve seviyesi direktörün kararını hat safhada etkileyecektir. İstisna: Crawford oyununda (Küpsüz Oyun) küp tabladan kaldırılır.

5.3. KÜP KURALLARI

Mars ve katmerli mars her zaman geçerlidir. Jacoby Kuralı uygulanmaz, yani mars veya katmerli mars kazanmak için rakibin önceden vidolanmış olmasına gerek yoktur.

5.4. VİDO(OYUNU KATLAMA) ÖNERME

Oyuncular, sadece hamle sırası kendilerindeyken vido çekebilirler ki, bunu zar atmadan yapmaları gerekmektedir (zar kırık gelse de atılmış sayılır). Vido teklif etmek(Vido çekmek) için küp bir üst seviyeye çevrilerek barın sağ tarafında rakibe doğru hareket ettirilir ve amaç açık bir şekilde dile getirilir (Ör: “DOUBLE”, “VİDO”). Ortadaki veya kendi tarafındaki kübe dokunmak, vido önermiş sayılmaya yeterlidir.

5.5. VİDOYU KABUL ETME

Vido teklifini kabul etmek(vidoyu almak) için küp, vidoyu alan oyuncu tarafından doğru değer üstte gözükecek şekilde tablanın kendisine ait kısmına, rakibin kolaylıkla görebileceği bir şekilde koyulur ve amaç açık bir şekilde dile getirilir (Ör: “TAKE”, “ALDIM”). İki oyuncu da doğru değerin gösteriliyor olduğuna emin olmalıdır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda kübün o andaki fiziksel pozisyonu, gerçekte sahip olduğu değer ve bulunduğu taraf hakkındaki tahminleri etkileyecektir.

5.6. VİDOYU REDDETME

Vido teklifini reddetmek için oyuncu amacını açıkça dile getirir (Ör: “PASS”, “ALMIYORUM”), böylelikle oyun tamamlanmış olduğundan skor kaydını yapar ve yeni oyun için pullarını dizmeye başlar.

5.7. KÜPSÜZ OYUN (CRAWFORD OYUNU)

Crawford Kuralı tüm maçlarda geçerlidir. Bu kurala göre, taraflardan biri maç sayısı oyununa eriştiğinde (Ör: 9 oyunluk bir maçta ilk kez taraflardan biri 8'e ulaştığında), küp iki oyuncu tarafından da o oyun boyunca kullanılamaz ve sadece bu oyuna özgü olarak tabladan kaldırılır. Bu oyuna Crawford Oyunu (Küpsüz Oyun) denir ve bundan sonraki olası oyunlarda küp tabladaki yerine geri konularak küp kullanma kuralları normale döner. Bu kurala aykırı davranış ve hatanın müsabaka tamamlanmadan farkedilmesi halinde küp pozisyonu ve skor Crawford Kuralı gereği olması gereken şekilde düzeltilir.

6.0. TARTIŞMALAR

6.1. ANLAŞMAZLIKLAR

Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, iki oyuncu da zar, pul, küp ve skor kayıt çizelgelerini olduğu gibi bırakarak direktörü çağırmalıdırlar. Bu kurala aykırı hareket, karşı tarafın faydasına ciddiyetle kullanılır. Anlaşmazlık sebebi kompleks bir durum oluşturmadığı takdirde direktör kararı ile, kompleks bir durumun oluşması halinde ise bir veya daha fazla komite üyesinin birlikte kararı ile anlaşmazlık çözülür

6.2. TANIKLIK

Her oyuncu bir durum veya kuralla ilgili düşüncesini tartışmaya açabilir. İzleyiciler, şike ihbarı dışında, sadece direktörün veya komite üyelerinin talebiyle fikir beyan edebilirler. Bunun yanında, izleyicilerin şüpheli hareket, şike ve hileli ekipman kullanılması gibi şüphelerini direkt olarak yetkililere ihbar etmeleri beklenmektedir.

6.3. İTİRAZLAR

Her oyuncu direktörün herhangi bir kararına itiraz edebilir. Fakat bunu gecikmeden, zamanında telafi sağlanabilecek sürede yapmalıdır. Bir itirazın değerlendirilmesinde, direktör uzman ve konuyla alakasız en az 3 oyuncudan oluşan komiteyi toplar. Komite, tanıklar ve tarafların konuyla ilgili tüm iddialarını dinledikten sonra direktörün uygulamasını oybirliğiyle değiştirebilir. Komite kararı son karardır ve turnuva içinde bu karara itiraz hakkı yoktur. Bunun yanında, haksızlığa uğradığını düşünen bir oyuncunun durumu WBF Merkez Disiplin Kurulu'na veya WBF merkezine bildirme hakkı sabittir. Bu amaçla [email protected] adresine email gönderilebilir.

Yorumlar:

Kural 1.1'e: Bu kuralın ABD versiyonu, direktöre çok büyük ve sınırsız bir yetki tanımaktadır ki; bu durum genel kuralların geçerliliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu şekilde direktör bir diktatör haline gelebilmektedir.

Kural 1.5'e: Eski eksik sistem, direktörün arkadaşlarını veya akrabalarını alt kategorilerden turnuvaya dahil etmesini olası kılmaktadır. Yeni sistem, ilk defa 1993 Avrupa Şampiyonası, Menton'da denenmiş ve başarılı olduğu görülmüştür. Üst seviye oyuncuların alt kategorilerde düşük maç sayılarıyla oynamaları hoşgörülmektedir, az paraya iyi bir ders ortaya çıkacaktır. Örneğin birinci tur maçları 9 veya daha fazla oyundan meydana gelen bir kategoriye “Beginner” demek, gerçek “Beginner”'lar için tam bir tuzak olacaktır. 

Kural 1.9'a: Katılımcı isimlerine göre yapılan kura çekimleri, kura sırasında arkadaş veya akrabalara “bye” eşleşmesi verilmesi şeklinde bir hile durumunun ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

WBF – Birleştirilmiş Edisyon 1996/05/18 (ISO – Uluslararası Standartlar Organizasyonu  tarih formatı).

Evvelki edisyonlar: 1.Edisyon–1976, 2.Edisyon–1979, 3.Edisyon–1985, 4.Edisyon– Temmuz,1988.

Dikkat! Yukarıda belirtilmiş olan kurallar, üzerinde tartışılamaz veya değiştirilemez değillerdir. WBF, destekçilerinin bu kurallarla ilgili her türlü yorum ve önerilerini duymaya açıktır. Fakat, herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece tüm WBF destekçilerinin yukarıda belirtilmiş olan kurallara uymaları rica olunur. WBF destekçilerinin önerileri göz önünde bulundurularak gerekli değişiklikler yapıldığı zamanlarda bu değişiklikler internette anında yayınlanır. Bir önceki edisyon üzerine alınmış olan 37 makale incelenip revize edildikten sonra kurallarda yapılmış olan önemli değişiklik ve eklemeler aşağıda sunulmuştur:

Ref. 1.6. YARDIMCI EKİPMANLAR birinci satır... elektronik

Ref. 1.6. YARDIMCI EKİPMANLAR üçüncü satır... Oyunlar sırasında cep telefonları kapalı halde bulundurulmalıdır.

Ref. 4.3. HAMLE birinci satır... tek el kullanarak

Bu Elektronik Birleştirilmiş Edisyon (WBFUNI02.WRI dosyası) onaylanmıştır.

Yayınlanma tarihi: Internet, 1996/05/18 (ISO – Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarih formatı)

Onaylanma tarihi: Internet, 2000/12/03 (ISO – Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarih formatı) WBF Kayıtları Resmi Gözetmeni'nin gözetiminde herhangi bir ek modifikasyona uğramadan onaylanmıştır.

Alberto da Pra, WBF Başkanı

Dünya Tavla Federasyonu

Elektronik Posta: [email protected]Kayıt Giriş
Sifremi unuttum!

E-Mail Doğrulama

Kayıt Giriş
Şifreniz mail adresinize gönderilecektir.
Kayit